Zasady i Warunki

Te Zasady i Warunki to kontrakt pomiędzy tobą, a Aventigo (dalej zwanym w Zasadach i Warunkach jako “Aventigo”, “my”, czy “nasza”), dostawcą strony Aventigo oraz serwisów dostępnych na stronie Aventigo.

Poprzez uzyskanie dostępu i złożenie zamówienia z Aventigo, potwierdzasz że zgadzasz się i jesteś związany przez warunki korzystania z usługi w Zasadach i Warunkach zawartych poniżej. Te warunki noszą się do całej strony i jakiegokolwiek e-mail lub innej formy komunikacji pomiędzy tobą, a Aventigo.

Jesli nie zgadzasz się z Zasadami i Warunkami, proszę nie korzystaj z serwisu Aventigo. W tych Zasadach i Warunkach, “ty” odnosi i do twojej osoby oraz jednostki, którą reprezentujesz.

OBJAŚNIENIA

Firma: Gdy te zasady wspominają “Firmę”, “my”, lub “nasze”, odnosi się do Studex Group EOOD ze swoim zarejestrowanym adresem: City of Sofia 1618, Sofia District (Metropolis) Metropolitan Municipality, Vitosha region, Zh. K. Manastirski. Livadi zapad 118 Bulgaria bul., fl. 2, ap. 16, są odpowiedzialne za twoje informacje zgodnie z tymi Zasadami i Warunkami.

Kraj w którym siedzibę ma Aventigo, to w tym przypadku Bułgaria.

Urządzenie: Jakiekolwiek urządzenie z dostępem do internetu takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urzadzenia, które mogą być wykorzystane do wizyty na Aventigo i skorzystania z usług.

Usługa: Odnosi się do usługi oferowanej przez Aventigo jak opisane w względnych warunkach (jeśli dostępne) oraz na tej platformie.

Usługa strony trzeciej: Odnosi się do dostawców reklam, sponsorów konkursów, promocyjnych oraz marketingowych partnerów oraz innych, którzy dostarczają nasze treści lub których usługi, według nas, mogą ciebie zainteresować.

Strona: Strona internetowa Studex Group EOOD to: https://aventigo.com

Ty: Osoba lub jednostka upoważniona przez Aventigo do korzystania z usług.

PRAWO RZĄDZĄCE

Prawo Bułgarii reguluje niniejsze warunki bez względu na konflikt przepisów prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w związku z jakimkolwiek działaniem lub sporem powstałym między stronami na mocy lub w związku z niniejszymi warunkami.

Prawo Bułgarii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, reguluje niniejszą Umowę i korzystanie przez Państwa ze strony internetowej. Strona internetowa może również podlegać prawom lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Korzystając z Aventigo, kontaktując się z nami bezpośrednio oznacza akceptację tych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, nie powinieneś angażować się na naszej stronie internetowej lub korzystać z naszych usług. Dalsze korzystanie z witryny, bezpośrednie zaangażowanie z nami lub po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach, które nie wpływają znacząco na wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych, będzie oznaczać, że akceptujesz te zmiany.

COOKIES

Strona internetowa prosi przeglądarkę o przechowywanie niewielkiego fragmentu danych na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Plik cookie pozwala stronie internetowej “zapamiętać” twoje działania lub preferencje w czasie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona internetowa oraz cała jej zawartość, cechy i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością Aventigo. Jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów. Są one chronione przez bułgarskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności. Materiałów nie można kopiować, modyfikować, reprodukować, pobierać ani rozpowszechniać w żaden sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody Aventigo, chyba że i poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie materiału jest zabronione.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Jeśli są Państwo właścicielem praw autorskich lub przedstawicielem takiego właściciela i uważają Państwo, że jakikolwiek materiał na naszej stronie internetowej stanowi naruszenie Państwa praw autorskich, prosimy o kontakt z nami podając następujące informacje: (a) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu; (b) identyfikację materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że narusza prawa autorskie; (c) Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i e-mail; (d) oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że właściciele praw autorskich nie upoważniają do korzystania z materiału; oraz (e) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne, a pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela.

PROMOCJE

Aventigo może czasami obejmować konkursy, promocje, loterie lub inne działania (“Promocje”), które wymagają od użytkownika przesłania materiałów lub informacji dotyczących jego osoby. Należy pamiętać, że wszystkie Promocje mogą podlegać odrębnym zasadom zawierającym pewne wymagania dotyczące kwalifikowalności, takie jak ograniczenia dotyczące wieku i lokalizacji geograficznej. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z wszystkimi zasadami Promocji w celu ustalenia, czy jest uprawniony do uczestnictwa. Przystępując do jakiejkolwiek Promocji, użytkownik zgadza się przestrzegać i stosować do wszystkich Zasad Promocji.

AKTUALIZACJE NASZYCH ZASAD I WARUNKÓW

Możemy zmienić nasze Usługi i zasady i musimy wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków, aby dokładnie odzwierciedlić nasze Usługi i zasady. O ile prawo nie stanowi inaczej, powiadomimy użytkownika (na przykład za pośrednictwem naszego Serwisu) przed zmianą niniejszych Warunków i umożliwimy mu zapoznanie się z nimi przed wejściem w życie. Następnie, jeśli nadal będziesz korzystać z Usługi, będą Cię obowiązywać zaktualizowane Warunki. Możesz usunąć swoje konto, jeśli nie chcesz zgodzić się na te lub jakiekolwiek zaktualizowane Warunki.

ZMIANY W NASZYCH WARUNKACH

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Aventigo może zaprzestać świadczenia Usługi (lub dowolnych funkcji w ramach Usługi) użytkownikowi lub ogólnie użytkownikom według uznania Aventigo bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli Aventigo wyłączy dostęp do konta użytkownika, może on nie mieć dostępu do Serwisu, danych konta lub jakichkolwiek plików lub innych materiałów zawartych na koncie użytkownika.

CAŁA UMOWA

Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a Aventigo dotyczącego korzystania z witryny. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze i równoczesne pisemne lub ustne umowy pomiędzy Państwem a Aventigo.

ZMIANY DO NINIEJSZEJ UMOWY

Aventigo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszej umowy w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, powiadomimy o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuowanie dostępu lub korzystania z naszej strony internetowej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie jesteś już upoważniony do korzystania z Aventigo.

MODYFIKACJE I AKTUALIZACJE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Aventigo zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania, tymczasowo lub na stałe, strony internetowej lub jakiejkolwiek usługi, do której jest podłączona, z lub bez powiadomienia i bez odpowiedzialności wobec użytkownika.

Aventigo może od czasu do czasu dostarczać ulepszenia lub poprawki do cech/funkcjonalności strony internetowej, które mogą obejmować łatki, poprawki błędów, aktualizacje, uaktualnienia i inne modyfikacje (“Aktualizacje”).

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Usług. Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Aventigo. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażone na takich stronach internetowych, a takie strony internetowe nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności. Proszę pamiętać, że nasza Polityka Prywatności przestaje obowiązywać, gdy korzystają Państwo z linku, aby przejść z Usług na inną stronę internetową.

USŁUGI OSÓB TRZECICH

Możemy wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści osób trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne usługi) lub dostarczać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich (“Usługi osób trzecich”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Aventigo nie ponosi odpowiedzialności za Usługi osób trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, terminowość, ważność, zgodność z prawem autorskim, legalność, przyzwoitość, jakość lub inne aspekty. Aventigo nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek Usługi osób trzecich.

Usługi osób trzecich i linki do nich są świadczone wyłącznie jako udogodnienie dla Państwa, a dostęp do nich i korzystanie z nich odbywa się na Państwa własne ryzyko i podlega Warunkom handlowym tych osób trzecich.

TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez 12 miesięcy od zakupu usług lub do momentu wypowiedzenia jej przez Państwa lub Aventigo. Aventigo może, według własnego uznania, zawiesić lub rozwiązać niniejszą Umowę z lub bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia ze strony Aventigo, jeżeli nie będą Państwo przestrzegać któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Mogą Państwo również rozwiązać niniejszą Umowę poprzez usunięcie strony internetowej i wszystkich jej kopii z Państwa komputera.

BRAK GWARANCJI

Strona internetowa jest udostępniana Państwu “W OBECNYM STANIE” i “W DOSTĘPNYM STANIE” z wszelkimi wadami i usterkami bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Aventigo, w imieniu swoim i swoich podmiotów stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i dostawców usług, zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych.

Lub w inny sposób, dotyczących strony internetowej, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, a także gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej.

Bez ograniczenia powyższego, Aventigo nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań. Nie składa żadnych oświadczeń, że strona internetowa spełni Państwa wymagania, osiągnie wszelkie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione. Bez ograniczenia powyższego, ani Aventigo, ani żaden dostawca Aventigo nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności strony internetowej lub informacji, treści i materiałów na niej zawartych; (ii) że strona internetowa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej; lub (iv) że strona internetowa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Aventigo są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, timebombów lub innych szkodliwych komponentów. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianych lub obowiązujących praw ustawowych, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie mogą Państwo ponieść, całkowita odpowiedzialność Aventigo i każdego z jej dostawców na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy oraz Państwa wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe, są ograniczone do kwoty zapłaconej przez Państwa za stronę internetową. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

ODSZKODOWANIE

Zgadzają się Państwo zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Aventigo oraz jej podmioty stowarzyszone, urzędników, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców (jeśli istnieją) przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną, z powodu lub w wyniku Państwa: (a) korzystania ze strony internetowej; (b) naruszenia niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji; lub (c) naruszenia jakiegokolwiek prawa strony trzeciej.

ZASADA ROZDZIELNOŚCI

Niniejsza Umowa, wraz z Polityką Prywatności i wszelkimi innymi notami prawnymi opublikowanymi przez Aventigo na Usługach, stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a Aventigo dotyczącego Usług. Przypuśćmy, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji. W takim przypadku, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy. UŻYTKOWNIK I AVENTIGO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE JAKAKOLWIEK PRZYCZYNA POWÓDZTWA WYNIKAJĄCA Z USŁUG LUB Z NIMI ZWIĄZANA MUSI ZOSTAĆ ROZPOCZĘTA W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PRZYCZYNY POWÓDZTWA. W PRZECIWNYM RAZIE, TAKA PRZYCZYNA POWÓDZTWA ULEGA TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU.

ZWOLNIENIE

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub wymagania takiego wykonania w dowolnym czasie po tym fakcie, ani też zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

UMOWA O ARBITRAŻ

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszelkich sporów, Z WYJĄTKIEM SPORÓW DOTYCZĄCYCH ROSZCZEŃ O ODZYSKANIE SKAZANIA NIENAWIŚCI LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA W SPRAWIE EGZEKWOWANIA LUB WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TWOJEJ LUB AVENTIGO. Termin “spór” oznacza wszelkie spory, działania lub inne kontrowersje między Państwem a Aventigo dotyczące Usług lub niniejszej umowy, niezależnie od tego, czy chodzi o umowę, gwarancję, delikt, ustawę, rozporządzenie, zarządzenie, czy jakąkolwiek inną podstawę prawną lub sprawiedliwą. “Spór” otrzyma najszersze możliwe znaczenie dopuszczalne przez prawo.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

Załóżmy, że Państwo i Aventigo nie rozwiążą żadnego sporu w drodze nieformalnych negocjacji. W takim przypadku wszelkie inne wysiłki zmierzające do rozwiązania sporu będą prowadzone wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu, jak opisano w tej sekcji. Zrzekają się Państwo prawa do rozstrzygania wszelkich sporów w sądzie przed sędzią lub ławą przysięgłych. Spór zostanie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Bułgarskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego. Każda ze stron może ubiegać się o jakiekolwiek tymczasowe lub wstępne zabezpieczenie przed nakazem sądowym w dowolnym sądzie właściwym dla ochrony praw lub własności strony do czasu zakończenia postępowania arbitrażowego. Wszystkie koszty prawne, księgowe i inne, opłaty i wydatki poniesione przez stronę wygrywającą są pokrywane przez stronę nie wygrywającą.

WYJAŚNIENIE

Aventigo nie ponosi odpowiedzialności za treść, kod lub niedokładność. Aventigo nie udziela gwarancji ani poręczeń. W żadnym wypadku firma Aventigo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe, ani za żadne inne szkody, czy to w ramach powództwa kontraktowego, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Serwisu lub jego zawartości. Aventigo zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania zawartości Serwisu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Serwis Aventigo i jego zawartość są dostarczane “tak jak są” i “tak jak są dostępne” bez żadnych gwarancji ani oświadczeń, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Aventigo jest dystrybutorem, a nie wydawcą treści dostarczanych przez osoby trzecie; jako takie, Aventigo nie sprawuje kontroli redakcyjnej nad takimi treściami i nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji, treści, usług lub towarów dostarczanych lub dostępnych za pośrednictwem Serwisu Aventigo.

TWOJA ZGODA

Zaktualizowaliśmy nasze warunki, aby zapewnić pełną przejrzystość tego, co jest ustawione, gdy odwiedzasz naszą witrynę i jak jest ona wykorzystywana. Korzystając z naszej strony, rejestrując konto lub dokonując zakupu, wyrażasz zgodę na warunki regulaminu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Basic

1 / 45

What is a trend-following?

2 / 45

What are the support and resistance?

3 / 45

What is the horizontal line on the left and on the right shows?

4 / 45

What is a Fundamental Analysis?

5 / 45

What is the theory for technical analysis based on?

6 / 45

What is a sell limit?

7 / 45

What are the 2 currencies involved in Forex transition?

8 / 45

What is a PIP?

9 / 45

How do you call a 1000 units in trading?

10 / 45

What does going Short mean?

11 / 45

What are the main trading sessions?

12 / 45

What is the difference between a bid rate and an ask rate?

13 / 45

The foreign exchange market is:

14 / 45

How to use Fibonacci retracement?

15 / 45

Why are Fibonacci ratios used?

16 / 45

What is Fibonacci Extension?

17 / 45

What are traders using to find the potential reversal points?

18 / 45

Candlestick trading provides us with insight regarding:

19 / 45

What is the Candlestick anatomy?

20 / 45

What does it formed when the session’s open and closing prices are at - or near - the session high?

21 / 45

What is the exact opposite to Marubozu?

22 / 45

What is a hammer?

23 / 45

What is a shooting star?

24 / 45

What is a bullish pattern?

25 / 45

When will become the signal stronger?

26 / 45

What are the two candlestick signals?

27 / 45

What is Tweezer Tops?

28 / 45

What is the Evening Star?

29 / 45

What is the three white soldiers?

30 / 45

What is a Three Inside Up?

31 / 45

What is the Falling three method?

32 / 45

What is a rising wedge?

33 / 45

Where you can see what the price has set support?

34 / 45

Where can be observed a bullish continuation pattern?

35 / 45

What indicates a neutral chart pattern?

36 / 45

When does it form a symmetrical triangle?

37 / 45

What is the descending triangle?

38 / 45

What is a falling wedge?

39 / 45

What is the bearish pennant?

40 / 45

What is a bear flag?

41 / 45

What is a bull flag?

42 / 45

When is the inverse head and shoulders appear?

43 / 45

What is Head and shoulders?

44 / 45

What is Double bottom?

45 / 45

Chart formation patterns analyze:

Your score is