Polityka Zwrotów

Fundusze za usługi zakupione z https://aventigo.com/ mogą być zwrócone tylko, gdy zostały anulowane w ciągu 30 dni od transakcji.

Datą transakcji zgodnie z niniejszą Polityką Zwrotów jest data zakupu jakiejkolwiek usługi, w tym data, w której Studex Group EOOD przeprowadza przedłużenie usług zgodnie z warunkami odpowiedniej umowy dotyczącej usługi (Regulamin). Usługę można anulować w dowolnym momencie, ale zwrot kosztów nastąpi tylko wtedy, gdy wniosek zostanie złożony w okresie zwrotu określonym dla danej usługi.

Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich Usług kwalifikujących się do zwrotu kosztów. Dodatkowo, do konkretnej usługi mogą mieć zastosowanie warunki specjalne, które zostały przedstawione poniżej.

W żadnym wypadku ta sama Usługa nie kwalifikuje się do więcej niż jednego zwrotu.

Usługa (usługi) musi zostać anulowana, zanim będziemy mogli dokonać zwrotu pieniędzy.

Zwrot kosztów nie zostanie dokonany, jeśli Usługi zostaną zawieszone lub zakończone z powodu przyczyny.

Wszystkie zwroty są przetwarzane w EUR: Ty, klient, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wahania kursu(ów) walut pomiędzy czasem płatności a czasem zwrotu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Basic

1 / 45

What is a trend-following?

2 / 45

What are the support and resistance?

3 / 45

What is the horizontal line on the left and on the right shows?

4 / 45

What is a Fundamental Analysis?

5 / 45

What is the theory for technical analysis based on?

6 / 45

What is a sell limit?

7 / 45

What are the 2 currencies involved in Forex transition?

8 / 45

What is a PIP?

9 / 45

How do you call a 1000 units in trading?

10 / 45

What does going Short mean?

11 / 45

What are the main trading sessions?

12 / 45

What is the difference between a bid rate and an ask rate?

13 / 45

The foreign exchange market is:

14 / 45

How to use Fibonacci retracement?

15 / 45

Why are Fibonacci ratios used?

16 / 45

What is Fibonacci Extension?

17 / 45

What are traders using to find the potential reversal points?

18 / 45

Candlestick trading provides us with insight regarding:

19 / 45

What is the Candlestick anatomy?

20 / 45

What does it formed when the session’s open and closing prices are at - or near - the session high?

21 / 45

What is the exact opposite to Marubozu?

22 / 45

What is a hammer?

23 / 45

What is a shooting star?

24 / 45

What is a bullish pattern?

25 / 45

When will become the signal stronger?

26 / 45

What are the two candlestick signals?

27 / 45

What is Tweezer Tops?

28 / 45

What is the Evening Star?

29 / 45

What is the three white soldiers?

30 / 45

What is a Three Inside Up?

31 / 45

What is the Falling three method?

32 / 45

What is a rising wedge?

33 / 45

Where you can see what the price has set support?

34 / 45

Where can be observed a bullish continuation pattern?

35 / 45

What indicates a neutral chart pattern?

36 / 45

When does it form a symmetrical triangle?

37 / 45

What is the descending triangle?

38 / 45

What is a falling wedge?

39 / 45

What is the bearish pennant?

40 / 45

What is a bear flag?

41 / 45

What is a bull flag?

42 / 45

When is the inverse head and shoulders appear?

43 / 45

What is Head and shoulders?

44 / 45

What is Double bottom?

45 / 45

Chart formation patterns analyze:

Your score is