Polityka Prywatności

Ta polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) określa jak Aventigo (operowane i na własność Studex Group EOOD) z lokalizacją w City of Sofia 1618, Sofia District (Metropolis) Metropolitan Municipality, Vitosha region, Zh. K. Manastirski. Livadi zapad 118 Bulgaria buk., fl. 2, ap.16 (“Aventigo”, “my”) zbiera, używa i ujawnia informacje od i o tobie gdy odwiedzasz i korzystasz z Aventigo.com i ze stron związanych z Aventigo, tak jak aplikacji i środowisk nauki wirtualnej / platform kampusu online (razem, ze “Stron”, “Stron Internetowych”), jak i twojej zdolności do kontroli jak te informacje są używane. Opisuje również pewne prawa do ochrony danych, które mają zastosowanie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, w tym prawo do sprzeciwu wobec niektórych procesów przetwarzania, które przeprowadza Aventigo.

Aventigo szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie przez nas niniejszej Polityki Prywatności. Uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając ze stron internetowych, zgadzają się Państwo na warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Regularnie sprawdzamy naszą zgodność z niniejszą Polityką Prywatności. Zawsze, gdy otrzymujemy formalną skargę, dokładamy wszelkich starań, aby skontaktować się z osobą, która złożyła skargę, aby spróbować rozwiązać jej problemy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania Twoich informacji lub treści niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Zbieranie informacji

Aventigo zbiera od Państwa informacje, gdy zdecydują się Państwo je nam przekazać. Na przykład, zbieramy Państwa informacje, gdy składają Państwo formularz internetowy z prośbą o informacje na temat jednej z naszych ofert kursów lub w inny sposób kontaktują się z nami lub dostarczają informacje za pośrednictwem stron internetowych. Gromadzone przez nas informacje mogą obejmować dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, identyfikator wydany przez rząd, informacje o wcześniejszym wykształceniu, doświadczenie zawodowe oraz treść wszelkiej komunikacji, którą wymieniamy – jak również informacje nieosobowe, gdy użytkownik:

 • Wskazuje zainteresowanie Kursem (możesz zrezygnować z promocyjnych e-maili, klikając “zrezygnuj” w otrzymywanych od nas e-mailach).
 • Zakładasz konto.
 • Zapisujesz się na Kurs bezpośrednio u nas, za pośrednictwem swojego pracodawcy lub w inny sposób.
 • Dokonuje płatności.
 • Bierze udział w naszych ankietach, promocjach i konkursach.
 • Zapisuje się na newsletter.
 • Komunikuje się z nami, na przykład składając zapytania dotyczące Witryny; oraz korzystając z Witryn.

Czasami potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby wykonać umowę lub spełnić obowiązek prawny.

Informacje zbierane automatycznie

Podczas odwiedzania stron internetowych lub interakcji z wiadomościami e-mail, które wysyłamy do Państwa, pasywnie zbieramy informacje od Państwa, w tym Państwa adres protokołu internetowego (“adres IP”), typ przeglądarki, system operacyjny, identyfikator urządzenia, model urządzenia, wersję oprogramowania lub informacje o operatorze komórkowym lub ISP. Nasi partnerzy zewnętrzni i my używamy plików cookie i innych technologii do zbierania informacji o Państwa wizycie na stronach internetowych, takich jak data i godzina wizyty, informacje wyszukiwane w celu znalezienia stron internetowych, Państwa aktywność na stronach internetowych oraz kliknięcia na nasze reklamy. “Pliki cookie” to małe pliki, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania z Witryn i zawierają dane dotyczące korzystania z Witryn przez użytkownika. Korzystamy z plików cookie sesji (które wygasają po zamknięciu przeglądarki) i trwałych plików cookie (które pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia lub po określonej dacie wygaśnięcia), aby zrozumieć więcej na temat Państwa aktywności na Stronach.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką cookies Aventigo w celu uzyskania szczegółowych informacji o tym, jak wykorzystujemy cookies i inne technologie śledzenia oraz jak można kontrolować cookies ustawione w przeglądarce.

Opcje śledzenia i ujawnianie informacji o nieśledzeniu

Użytkownik może dostosować swoją przeglądarkę do ograniczenia śledzenia lub odrzucenia plików cookie poprzez ustawienia systemu lub baner plików cookie wyświetlany na stronach internetowych, w zależności od przypadku. Jeśli użytkownik zdecyduje się ograniczyć śledzenie lub odrzucić pliki cookie, jednak może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych obszarów Witryn. W urządzeniu mobilnym użytkownik może dostosować swoje ustawienia prywatności i reklamy, aby ograniczyć śledzenie reklam lub kontrolować, czy użytkownik otrzymuje bardziej odpowiednie reklamy. Należy pamiętać, że nasze systemy mogą nie rozpoznawać nagłówków Do Not Track lub żądań z niektórych lub wszystkich przeglądarek. Aby uzyskać więcej informacji lub zrezygnować z tej funkcji, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Łączenie przez nas Państwa informacji
Łączymy informacje, które otrzymujemy od i o Tobie za pośrednictwem stron internetowych i innych źródeł, aby pomóc nam dostosować naszą komunikację do Ciebie i poprawić strony internetowe.

Niepowodzenie w dostarczeniu informacji osobistych

Brak dostarczenia pewnych informacji może utrudnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych usług za pośrednictwem stron internetowych. Należy zapewnić, że nasze dane osobowe są dokładne i aktualne. Na przykład, potrzebujemy aktualnego adresu e-mail, aby komunikować się z Tobą na temat kursu, na który zdecydujesz się zapisać.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy stron internetowych do, ani nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych za pośrednictwem stron internetowych od, dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli w sposób uzasadniony ustalimy, że użytkownik ma mniej niż 18 lat, przetwarzamy jego dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych. Aby wypełnić umowę lub podjąć kroki związane z umową, w tym:

 • Świadczenie naszych usług.
 • Weryfikacja Twojej tożsamości.
 • Przyjmowanie płatności i komunikowanie się z Państwem.

Aby prowadzić działalność Aventigo i realizować nasze uzasadnione interesy w zakresie marketingu naszej działalności, zapewnienia, że prowadzimy działalność zgodnie z naszymi celami, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług oraz utrzymywania dokładnej i aktualnej dokumentacji. Obejmuje to:

 • Wykorzystywanie Państwa informacji do dostarczania produktów i usług, o które Państwo prosiliście oraz reagowanie na wszelkie komentarze lub skargi, które mogą Państwo do nas wysłać.
 • Personalizację Państwa doświadczeń na Stronach Internetowych i w każdym kursie, na który zdecydują się Państwo zapisać, aby pomóc nam lepiej odpowiedzieć na Państwa indywidualne potrzeby.
 • Kierowania reklam do osób o podobnych zainteresowaniach lub cechach za pośrednictwem usług stron trzecich.
 • Opracowywanie nowych produktów lub usług lub prowadzenie analiz w celu ulepszenia obecnych produktów i usług.
 • Przeglądanie wykorzystania i działania Stron internetowych oraz analizowanie i ulepszanie Stron internetowych (stale dążymy do ulepszania Stron internetowych w oparciu o informacje i opinie otrzymywane od Państwa).
 • Kontaktowanie się z użytkownikiem w uzasadnionych celach biznesowych.
 • Wykorzystanie danych osobowych w celu zaproszenia osób do wzięcia udziału w badaniach rynkowych.
 • W przypadku, gdy zgoda nie jest wymagana przez obowiązujące prawo dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Ochrona bezpieczeństwa i funkcjonalności Witryn, w tym wykorzystanie danych osobowych dostarczonych przez użytkownika w celu zbadania wszelkich skarg otrzymanych od użytkownika lub innych osób dotyczących Witryn lub naszych produktów i usług.

Przeprowadzamy testy bilansujące dla przetwarzania danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy opisane powyżej. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat przeprowadzonych przez nas testów bilansujących, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Możesz również mieć prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy, jak opisano na początku niniejszej Polityki prywatności.

Wykorzystanie informacji pozbawionych tożsamości, zagregowanych lub anonimowych
Wykorzystujemy informacje pozbawione tożsamości, zbiorcze lub anonimowe, aby pomóc nam w analizie korzystania z Witryn. W przypadkach dozwolonych przez prawo, niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza naszego wykorzystania lub ujawnienia de-identyfikowanych, zbiorczych, pseudonimowych lub anonimowych informacji, a my zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania i ujawnienia takich informacji do naszych partnerów, reklamodawców i innych stron trzecich według naszego uznania.

Jak ujawniamy Państwa informacje

Aventigo udostępnia Państwa informacje innym podmiotom lub osobom w następujących, ograniczonych okolicznościach:

 1. Instytucje edukacyjne: Możemy udostępnić Państwa informacje odpowiedniej uczelni lub instytucji, z którą współpracujemy przy Kursach (“Instytucja Edukacyjna”) w celu dostarczenia Kursu, śledzenia Państwa udziału w Kursie i/lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy z Instytucją Edukacyjną. Po udostępnieniu Państwa danych osobowych Instytucji Edukacyjnej, Aventigo nie zachowuje kontroli nad wykorzystaniem Państwa danych osobowych przez Instytucję Edukacyjną. Dzielimy się również niezidentyfikowanymi, zbiorczymi, pseudonimowymi lub anonimowymi informacjami z Instytucją Edukacyjną w celach badawczych i analitycznych. Wykorzystanie informacji przez Instytucję Edukacyjną podlega jej polityce prywatności.
 2. Dostawcy usług: Udostępniamy informacje użytkownika stronom trzecim, które zapewniają nam funkcje wsparcia biznesowego, zawodowego lub technicznego. W szczególności, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w zakresie hostingu, konserwacji, marketingu, kurierów, certyfikacji, operacji biznesowych, płatności i weryfikacji tożsamości (“Dostawcy usług”). Usługodawcy ci mają dostęp do Państwa informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania informacji i/lub świadczenia usług na rzecz Aventigo. Zabrania się im wykorzystywania lub udostępniania Państwa informacji do jakichkolwiek innych celów. W przypadkach dozwolonych przez prawo Aventigo ujawnia Usługodawcom ograniczone informacje o Państwu w celu serwowania Państwu lub innym odbiorcom odpowiednich reklam na platformach stron trzecich.
 3. Kwestie prawne; bezpieczeństwo: Uzyskujemy dostęp lub udostępniamy Państwa informacje w celu spełnienia obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub żądania rządowego; w związku z dochodzeniem w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym, zgodnie z prawem lub w inny sposób wymagany przez prawo. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku w celu ochrony bezpieczeństwa Kursu, Stron, serwerów, systemów sieciowych i baz danych. Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku, w razie potrzeby, jeśli uważamy, że nastąpiło naruszenie naszych Warunków użytkowania (w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń), jakiegokolwiek innego dokumentu prawnego lub umowy związanej z Witrynami lub praw jakiejkolwiek strony trzeciej.
 4. Oszustwa; Bezpieczeństwo: Uzyskujemy dostęp i ujawniamy informacje o użytkowniku w celu wykrycia, zapobiegania lub innego rozwiązania problemu oszustwa, bezpieczeństwa lub innych kwestii technicznych.
 5. Zgoda; Inne: Dzielimy się informacjami z osobami trzecimi, gdy mamy Państwa zgodę lub w inny sposób opisany Państwu w punkcie zbierania informacji.

Bezpieczeństwo informacji i przechowywanie danych

Zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa Państwa informacji. Utrzymujemy to, co uważamy za odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymania dokładności i zapewnienia odpowiedniego wykorzystania informacji. Dokładność, bezpieczeństwo i ochrona Twoich informacji zależy również od Ciebie. W przypadku, gdy podaliśmy użytkownikowi – lub gdy użytkownik wybrał – hasło dostępu do dowolnej części stron internetowych, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy, aby użytkownik nie dzielił się swoim hasłem z nikim. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa informacje, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować naszych środków bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do informacji lub ich pozyskanie.

Dostęp do danych osobowych i zarządzanie nimi

Jeśli utworzyłeś profil lub zapisałeś się na Kurs, możesz uzyskać dostęp i/lub aktualizować swoje dane osobowe poprzez swój profil użytkownika

W niektórych przypadkach użytkownik może mieć prawo do (a) poproszenia nas o kopię swoich danych osobowych; (b) poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; i/lub (c) uzyskania danych osobowych dostarczonych nam w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto w niektórych okolicznościach mogą Państwo mieć prawo na mocy obowiązującego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych mogą być ograniczone, na przykład, jeśli spełnienie Twojego żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub naruszyłoby prawa strony trzeciej (w tym nasze prawa), lub jeśli poprosisz nas o usunięcie informacji, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani przez prawo lub mamy istotne uzasadnione interesy w ich przechowywaniu. Poinformujemy Cię o odpowiednim zwolnieniu, na którym się opieramy, odpowiadając na każde Twoje żądanie.

Wykorzystanie przez nas niektórych danych osobowych jest niezbędne do dostarczenia informacji o Kursie lub świadczenia usług na rzecz użytkownika za pośrednictwem Witryn lub w inny sposób. Możesz zrezygnować z podawania tych danych osobowych lub zażądać od Aventigo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych. Możesz nie być w stanie uczestniczyć w Kursie, a my możemy nie być w stanie zapewnić Ci innych usług, w tym świadczonych za pośrednictwem Stron internetowych lub reklamowanych na temat Kursu.

Fora publiczne; publicznie dostępne treści

Wszelkie informacje, które użytkownik może ujawnić za pośrednictwem Witryn na tablicach ogłoszeń, czatach lub w innych miejscach publicznych, takich jak seminaria internetowe, w których uczestniczy na temat Kursu, mogą być przeglądane przez inne osoby, w tym kolegów z klasy i moderatorów nauki. Należy zachować ostrożność przy ujawnianiu danych osobowych w tych publicznych miejscach. Jeżeli użytkownik nie chce, aby Aventigo przechowywał metadane związane z jego treścią, prosimy o usunięcie metadanych przed przesłaniem treści.

Pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo kierować do nas na adres [email protected] Od czasu do czasu analizujemy niniejszą Politykę prywatności i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian w dowolnym momencie. Jeśli dokonamy istotnych zmian, powiadomimy o nich za pośrednictwem stron internetowych lub w inny sposób.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.

Basic

1 / 45

What is a trend-following?

2 / 45

What are the support and resistance?

3 / 45

What is the horizontal line on the left and on the right shows?

4 / 45

What is a Fundamental Analysis?

5 / 45

What is the theory for technical analysis based on?

6 / 45

What is a sell limit?

7 / 45

What are the 2 currencies involved in Forex transition?

8 / 45

What is a PIP?

9 / 45

How do you call a 1000 units in trading?

10 / 45

What does going Short mean?

11 / 45

What are the main trading sessions?

12 / 45

What is the difference between a bid rate and an ask rate?

13 / 45

The foreign exchange market is:

14 / 45

How to use Fibonacci retracement?

15 / 45

Why are Fibonacci ratios used?

16 / 45

What is Fibonacci Extension?

17 / 45

What are traders using to find the potential reversal points?

18 / 45

Candlestick trading provides us with insight regarding:

19 / 45

What is the Candlestick anatomy?

20 / 45

What does it formed when the session’s open and closing prices are at - or near - the session high?

21 / 45

What is the exact opposite to Marubozu?

22 / 45

What is a hammer?

23 / 45

What is a shooting star?

24 / 45

What is a bullish pattern?

25 / 45

When will become the signal stronger?

26 / 45

What are the two candlestick signals?

27 / 45

What is Tweezer Tops?

28 / 45

What is the Evening Star?

29 / 45

What is the three white soldiers?

30 / 45

What is a Three Inside Up?

31 / 45

What is the Falling three method?

32 / 45

What is a rising wedge?

33 / 45

Where you can see what the price has set support?

34 / 45

Where can be observed a bullish continuation pattern?

35 / 45

What indicates a neutral chart pattern?

36 / 45

When does it form a symmetrical triangle?

37 / 45

What is the descending triangle?

38 / 45

What is a falling wedge?

39 / 45

What is the bearish pennant?

40 / 45

What is a bear flag?

41 / 45

What is a bull flag?

42 / 45

When is the inverse head and shoulders appear?

43 / 45

What is Head and shoulders?

44 / 45

What is Double bottom?

45 / 45

Chart formation patterns analyze:

Your score is